SMART DIGITAL INNOVATION CLUSTER

Asset Management – Klonex SPV 1 Sp. z o.o.
siedziba: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
KRS: 00000576715, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7543077134, kapitał zakładowy: 203 200,00 zł

biuro: ul. Technologiczna 2, lok. 1.15, 45-839 Opole
(na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu)

e-mail: sdic@sdic.com.pl
tel.: +48 511 916 512

    Privacy Policy Settings