Rozpoczynamy pracę nad projektem zakładającym integrację danych z urządzeń rozproszonych w systemie CRM.  Etapy: 1. Zbieranie danych z urządzeń rozproszonych 2. Bezpieczne gromadzenie i wstępna analiza 3. Budowa modelu i reguł biznesowych 4. Integracja z CRM celem prezentacji , raportowania i adresowania wyjątków. Testujemy też źródła światła na parkingu PNT.

Privacy Policy Settings