OP BIZNES MIXER stanowi doskonałą okazję do spotkań, rozmów i negocjacji dla wszystkich firm poszukujących biznesowych partnerów, a tym samym  zainteresowanych poszerzaniem kontaktów handlowych. To miejsce konfrontacji największych opolskich firm z lokalnym rynkiem dostawców i odbiorców.”  http://tbm.cwkopole.pl/

Dla Klienta z sektora public prezentujemy możliwe rozwiązania dla nowoczesnego systemu wspierającego edukację.

Privacy Policy Settings