Kim jesteśmy?

Dostarczamy technologie i rozwiązania ułatwiające wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na:
INTELIGENTNE SYSTEMY MIEJSKIE (SMART CITY)
INFRASTRUKTURĘ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU (LAST MILE)
DIGITALIZACJĘ I MONETYZACJĘ TREŚCI VIDEO (OTT)
  Głównie w oparciu o regionalne programy operacyjne 2014-2020 oraz “POLSKA CYFROWA”

Privacy Policy Settings