Internet rzeczy, komunikacja M2

Wspieramy tworzenie przemysłowych systemów IOT/M2M. W szczególności w zakresie komunikacji, przetwarzania i analizy danych rozproszonych oraz dostarczania narzędzi do monitorowania istotnych parametrów (w szczególności zużycia energii). Współpracujemy z gronem Partnerów specjalizujących się w różnych aspektach procesów przemysłowych, w celu umożliwienia kompleksowej i profesjonalnej obsługi naszych Klientów.

Privacy Policy Settings