Szerokopasmowy dostęp do Internetu w oparciu o rozwiązania FTTx.

Wzrost zapotrzebowania na pasmo w celu świadczenia zaawansowanych usług multimedialnych oraz możliwość dofinansowania inwestycji w ramach POPC działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” stawia operatorów przed wyzwaniem wyboru takiego rozwiązania, które jest zgodne z założeniami POPC oraz z punktu ekonomicznego efektywne kosztowo jak i łatwe i szybkie we wdrożeniu.

SMART DIGITAL INNOVATION CLUSTER proponuje rozwiązanie szerokopasmowego dostępu do internetu, które bazuje na technologii GPON, 10G-PON oraz 40G-PON. Jest to technologia, która umożliwia operatorom świadczenie szerokiej gamy usług multimedialnych w infrastrukturze pasywnej sieci optycznej PON (Pasive Optical Network). Przepływności w zależności od zastosowanego koncentratora OLT (Optical Line Terminal) oraz jednostki abonenckiej ONT (Optical Network Terminal) mogą osiągać wartość do 10Gbps a nawet do 40Gbps. Dwukierunkowa transmisja pomiędzy koncentratorem OLT i grupą jednostek ONT odbywa się w pojedynczym włóknie jednomodowym w architekturze punkt-wielopunkt jak również punk-punkt gdzie w transmisji uplink wykorzystano multipleksację z podziałem czasu TDMA. W celu zabezpieczenia transmisji przed podsłuchem technologia wspiera szyfrowanie danych za pomocą (AES) Advanced Encryption Standard z 128 bitowym kluczem.

Powyższe właściwości umożliwiają implementację rozwiązania dla operatorów oferujących usługi dla klientów indywidualnych, biznesowych ale również dla podmiotów, które zajmują się świadczeniem usług specjalistycznych jak np. inteligentne systemy miejskie czy bezpieczeństwo.

Możliwości świadczenia usług dużych przepływności są gwarancją dla operatora długowieczności zastosowanej technologii a niskie koszty utrzymania z uwagi, że jest to technologia pasywna efektywność ekonomiczną.

OLT seria MA5600

OLT seria MA5800

ONT

Privacy Policy Settings