Digitalizacja i monetyzacja treści wideo

Wierzymy iż przyszłością szkolnictwa, jest wsparcie go nowoczesnymi technologiami. Wirtualne wykłady i zajęcia laboratoryjne, nie tylko umożliwiają dotarcie do szerszego grona odbiorców ale
pozwalają również na archiwizację i późniejsze zarządzanie oraz wykorzystanie cennych zasobów dydaktycznych. Innowacyjne zajęcia edukacyjne zwiększają zainteresowanie uczniów, jak również
dają poczucie obcowania z najnowszą technologią, jednocześnie zmniejszając zagrożenie cyfrowego wykluczenia.

Privacy Policy Settings