Rozwiązania dla Service Providerów

Rozwiązania

Partnerzy technologii

Cisco Umbrella

Cisco Umbrella to platforma bezpieczeństwa w chmurze, która zapewnia pierwszą linię obrony abonentom przed zagrożeniami w Internecie, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, na każdym urządzeniu . Cisco Umbrella używa infrastruktury internetowej do blokowania szkodliwych miejsc docelowych przed nawiązaniem połączenia. Zapewniając bezpieczeństwo z chmury, nie wymaga dodatkowej infrastruktury u SP, jednocześnie zapewniając większą skuteczność.

DNS & IP layer enforcementSP & Enterprise Intelligent proxy Command & control callback blockingCisco Talos enabled

CableOS - Harmonic Software-Based Cable Access Networks Platform

Wiele aplikacji i funkcji w innych branżach działa już w postaci oprogramowania - nawet architektury zwirtualizowane lub oparte na chmurze. Proces ten nastąpił szybko, ponieważ firmy dostrzegły, że mogą osiągnąć znaczne większe korzyści pod względem funkcjonalności i skali. Dzięki tym zaletom - architektury opartej na oprogramowaniu, działające na serwerach COTS Intel - można już dziś przenieść systemy dostępu CMTS/CCAP/xPON w sieci kablowej - do rozwiązania opartego na oprogramowaniu.

Cloud Native NFV DOCSIS 3.1 vCMTS PON Capable Intel x86 Based Energy efficient Capex Savings

Platforma dostępowa xPON Nowej Generacji

Operatorzy sieci walczą o zwiększenie wydajności w swoich sieciach przy jednoczesnym utrzymaniu ich opłacalności. W tym celu proponowane są rozwiązania sieciowe FTTH nowej generacji, które zapewniają praktycznie nieograniczoną przepustowość i umożliwiają jednoczesne dostarczanie wielu usług. Dodatkowe narzędzia w postaci IMS / vIMS, SDN i aplikacji wirtualizacyjnych zmniejszają złożoność sieci, skracają czas wprowadzania produktów na rynek i zapewniają oszczędności OPEX.

xPONOLTONTMMSIMS oraz vIMS Chmura i wirtualizacja Software-Definied Broadband

KONTAKT

SMART DIGITAL INNOVATION CLUSTER

Asset Management – Klonex SPV 1 Sp. z o.o.
Adres: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole
KRS: 00000576715, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 7543077134, kapitał zakładowy: 203 200,00 zł

biuro: ul. Technologiczna 2, lok. 2.13, 45-839
(na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu)

email: sdic@sdic.com.pl
tel.: +48 601 401 475

© 2018 Smart Digital Innovation Cluster

Privacy Policy Settings