Dostarczamy technologie i rozwiązania ułatwiające wykorzystanie funduszy unijnych przeznaczonych na:


INTELIGENTNE SYSTEMY MIEJSKIE (SMART CITY)

INFRASTRUKTURĘ SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU (LAST MILE)

DIGITALIZACJĘ I MONETYZACJĘ TREŚCI VIDEO (OTT)

Głównie w oparciu o regionalne programy operacyjne 2014-2020 oraz “POLSKA CYFROWA”

Privacy Policy Settings